ALTERNANCE COMMUNICATION – KOMUNIKAZIO ALDIZKAKO FORMAKUNTZA

(FR) Finance durable, communauté active et impliquée, relocalisation de l’économie…
Si ces idées vous parlent, nous avons probablement quelque chose à faire ensemble !
Créée en 1980 grâce à la mobilisation de l’épargne populaire de proximité, HERRIKOA est une société de capital
investissement solidaire ayant pour vocation de contribuer au développement économique durable du Pays Basque.
Nous cherchons aujourd’hui un alternant ou une alternante en communication pour enrichir notre équipe.
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec le chargé d’affaires, vous serez amené à participer:
– à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication annuel
– à la rénovation de la charte graphique et du site internet
– à la gestion de la base de données actionnaires
– à l’organisation d’évènements
– à la mise en place des campagnes publicitaires
– à la gestion de nos réseaux sociaux
– Vous créerez des contenus éditoriaux pour la communication interne et externe
Le profil recherché :
– Bonne maitrise du français et de l’euskara, capacité à traduire des textes courts
– Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)/ Canva
– La création de vidéos serait un plus
– Compétences rédactionnelles
– Excellente connaissance de outils de communication digitale
– Curiosité, ouverture d’esprit, esprit d’équipe

Modalités :
– Préparation en cours d’un Bac +2
– Poste basé à Anglet – déplacements à prévoir – télétravail partiel possible.
– Candidature à envoyer à contact@herrikoa.eus
– Rémunération : De 43% à 100% du SMIC

KOMUNIKAZIO ALDIZKAKO FORMAKUNTZA
(EUS) Finantza iraunkorra, komunitate aktibo eta inplikatua, tokiko ekonomiaren garatzea…
Ideia hauetaz interesatua bazaude, seguraski elgarrekin egin genezakeen zerbait izango dugu!
1980an tokiko aurrezki herrikoiaren mobilizazioari esker sortua, HERRIKOA kapital sozietatea da.
Ipar Euskal Herriaren garapen ekonomiko jasangarrian laguntzera zuzendutako inbertsio solidarioa.
Momentu honetan komunikazioan lan-ikaskuntzako ikasle bat xekatzen dugu gure taldea aberasteko.
Zuzendariaren ardurapean eta negozio-arduradunarekin batera, parte hartu beharko duzu jarduera hauetan:
– Urteko komunikazio-plana garatu eta landu
– karta grafikoa eta webgunearen berritzean parte hartu
– Akziodunen datu-basea kudeatu
– ekitaldiak antolatu
– publizitate kanpainak sortu eta argitaratu
– Gure sare sozialak kudeatu
– Barne eta kanpoko komunikaziorako eduki editorialak sortu
Xekatzen dugun profila:
– Frantsesa eta euskara ongi menperatzea, testu laburrak itzultzeko gaitasuna
– Informatika-tresnak menperatzea: Office Pack (Word, Excel, PowerPoint)/ Canva
– Bideoak sortzeko gaitasuna abantaila bat izango litzateke
– Idazteko trebetasunak
– Komunikazio digitaleko tresnen ezagutza bikaina
– Jakin-mina, irekitasuna, talde espiritua
Baldintzak:
– Bac +2rako prestatzen ari da
– Angelun kokatutako lanpostua – ateraldiak egiteko prest – telelan partziala posible.
– CV eta motibazio gutuna contact@herrikoa.eus helbidera bidali behar dira
– Lansaria: ‘SMIC’-aren %43tik %100era